Želimo Vas upoznati s kućnim redom našeg hotela. Za sve informacije gostima je na raspolaganju recepcija hotela.

 • Svaki gost dužan je osobnom iskaznicom ili putovnicom prijaviti svoj boravak na recepciji hotela.Dokumenti se vraćaju nakon završenih usluga i odjave na recepciji.
 • Smještaj u hotelu može dobiti osoba koja je uredno prijavljena na recepciji.
 • Smještaj u hotelu se zaračunava za puni dan, računajući od 12 sati jednog do 12 sati drugog sljedećeg dana.
 • Zadržavanje sobe poslije 12 sati povlači nadoplatu iste.
 • Doručak se poslužuje od 6 do 10,30 sati, ručak i večera po dogovoru.
 • Od 23 do 7 sati je vrijeme noćnog mira.
 • Odlazak, prestanak korištenja hotelske usluge, gost mora prijaviti recepciji do 11 sati tekućeg dana.
 • Prilikom napuštanja hotelske sobe, gost treba istu zaključati i predati ključ na recepciji hotela.
 • Ako gost boravi u hotelu duže od pet dana obvezan je nakon svakog petog dana podmiriti svoje obveze na blagajni recepcije.
 • Dragocjenosti i novac predati na čuvanje u hotelski sef uz pismenu potvrdu,u protivnom, hotel ne odgovara za izgubljene dragocjenosti i stvari. 

 

 • U sobama se nalazi mini bar s pićem. Prilikom odlaska prijaviti korištenje  pića iz mini bara koje se plaća na recepciji.
 • Sve eventualne tehničke nedostatke, kvarove i nastalu štetu gosti su dužni prijaviti na recepciji.
 • Tijekom boravka u hotelu, recepcija Vam stoji na raspolaganju  za sve informacije i pomoć koju trebate. Radno vrijeme recepcije je non-stop.
 • U hotelskim sobama zabranjeno je: uvođenje životinja, unošenje lakozapaljivog i eksplozivnog materijala, pranje i glačanje rublja, uporaba glazbenih instrumenata, uništavanje inventara, svađa i izazivanje nereda kao i ometanje mira drugih gostiju u hotelu, primanje posjeta u sobi.
 • Gost je dužan nadoknaditi štetu koju je načinio na opremi ili instalacijama svojom krivnjom.
 • Za neplaćanje usluga  ili nanošenje štete  hotelu  koristimo pravo zadržavanja osobnih dokumenata i stvari do naplate dugovanja.
 • Za ne pridržavanje kućnog reda zadržavamo pravo otkazivanja smještaja uz punu nadoknadu cijene rezervirane usluge.
 • Nije dozvoljeno uništavanje i iznošenje hotelskog inventara.
 • Prilikom boravka svaki gost je dužan paziti na zatvaranje slavina, gašenje rasvjete ,TV-a, ostalih električnih pomagala.
 • Kućni ljubimci nisu dozvoljeni,osim u iznimnim slučajevima kao pratnja slijepe osobe i slično…

Ako imate svoje želje, pohvale, sugestije ili žalbe priopćite ih recepciji. Knjiga utisaka se nalazi na recepciji.