Foto galerija - Franjevački muzej i galerija GoricaFranjevački muzej i galerija Gorica u Livnu je utemeljen 2. listopada 1995. godine. Suvremeno osmišljen muzej, koji po svom obimu i sadržaju odražava na ovim prostorima kontinuitet povijesnih zbivanja od Kelta i Ilira preko Rimljana i Hrvata od doseljenja do najnovijeg vremena.

 

Sadržaj muzeja:

  • Arheološka zbirka
  • Etnografska zbirka
  • Zbirka sakralnih predmeta
  • Numizmatička zbirka
  • Filatelistička zbirka
  • Samostanska knjižnica
     

Foto galerija - Franjevački muzej i galerija GoricaNovi muzej FMGG na prostoru negdašnjih samostanskih gospodarskih zgrada.

Godine 1995.,u prostorijama FMGG-a je otvorena galerija sa stalnom postavkom slika Gabrijela Jurkića, prema odabiru Ivice Šiške, akademskog slikara i profesora na ALU u Foto galerija - Franjevački muzej i galerija GoricaZagrebu uz podršku ministarstva za kulturu Republike Hrvatske.
Od dvadesetih godina Gabrijel Jurkić se oslobađa akademskog usmjerenja, postaje impresionistički slobodan, koristi se poentilističkom tehnikom slikanja, uvodi više svjetla na platno, slika efekte svjetla i bijele boje (Impresija, Snježna idila), otvarajući širok spektar boja (Dvije sestre u suncu).

U sklopu muzeja se nalazi crkva i samostan Gorica. Posljednje renoviranje crkve je 1980/81. godine, pokrivena je bakrom, interijer je uređen po projektu Josipa Vancaša. Crkva je bazilikalna trobrodna građevina s transeptom. U blizini samostana se nalazi groblje s kapelicom i nizom zanimljivih nadgrobnih spomenika.